Ko3o Lowieckie Knieja w Szczecinie
 

Galeria fotografii Koła Łowieckiego "Knieja" w Szczecinie

Wybierz galerię klikając na kategorie. Po otwarciu galerii możesz przeglądać fotografie.

Foto archiwalne

Ośrodek Edukacyjny

Hubertus 2007

Polowanie Wigilijne 2008

 

Sceny z polowania

Edukacja łowiecka

Walne Zgromadzenia

Zagospodarowanie łowiska

 

Polowanie na kaczki 2009

Polowanie dewizowe 2009

Polowanie 24.10.2009

Polowanie wigilijne 2009

 

Polowanie noworoczne

Polowanie dewizowe 2010

Wycena trofeów 2010

Hubertus 2009 

  

Budowa pasnika - luty 2010

Spotkanie dot. selekcji w obwodach łowieckich

Przystrzelanie broni -2010

Sadzenie lasu-2010

 

Walne Zgromadzenie 24.04.2010

Spotknie z młodzieżą 15.05.2010

Dewizowe kozły
Resko maj 2010

Dewizowe kozły - lipiec 2010

 

Budowa wiaty sierpień 2010

Ośrodek Edukacji Łowieckiej

Polowania zbiorowe
 2010

Polowanie Hubertowskie
 6.11.2010

 

Msza hubertowska
w w Ciemniku

Polowanie dewizowe
21-25.11.2010

Polowanie zbiorowe
4.12.2010

Polowanie dewizowe
12-15.12.2010

 

Polowanie Wigilijne 2010

Dokarmianie zwierzyny

Walne Zgromadzenie 30.04.2011

Edukacja łowiecka

 

Polowanie na rogacze
15.05.2011
Prace żniwne
2011
Polowanie dewizowe
lipiec 2011
Wystawa Łowiecka na Dniach Ińska 2011
 

Polowanie na kaczki 2011 Spotkanie integracyjno dożynkowe

Polowanie zbiorowe
29.10.2011 r.

Polowanie hubertowskie
Msza hubertowska

 

Polowanie zbiorowe
29.10.2011 r.

Msza hubetowska
20.11.2011 r.

Polowanie zbiorowe
3.12.2011 r.

Polowanie dewizowe
grudzień 2011 r.
 

 Polowanie wigilijne
24.12.2011 r.

Polowanie sylwestrowe
31.12.2011 r.

Polowanie dewizowe
styczeń 2012 r.

Polowanie Noworoczne
14.01.2012 r.
 
Liczenie zwierzyny
12.02.2012 r.
Wiosenne dokarmianie
luty 2012 r.
Budowa paśnika
luty 2012 r.
Liczenie zwierzyny
2-3.03.2012 r.
 
Przystrzeliwanie broni
Pucice 2012 r.
Walne Zgromadzenie
Ciemnik 22.04.2012 r.
Polowanie dewizowe
12-15.05 2012 r.
Dni Kultury Łowieckiej
Stargard Szcz. 16.06.2012
 
Żniwa 2012 Polowanie dewizowe
30.07-2.08.2012
Polowanie na kaczki
18.08.2012
Wystawa łowiecka
Insko 2012
Polowanie na kaczki
25.08.2012
Edukacja łowiecka
13.09.2012
Spotkanie edukacyjne
26.09.2012
Polowanie zbiorowe
27.10.2012
 
 Msza Hubertowska
Płoty 21.10.2012
Polowanie Hubertowskie
3.11.2012 r.
Spotkanie po mszy
Ciemnik 4.11.2012 r.
Polowanie komercyjne
18-22.11.2012 r.
       
Polowanaie zbiorowe
1.12.2012 r.
Polowanie zbiorowe
8.12.2012 r.
Polowanie dewizowe
15-18.12.2012 r.
Polowanie wigilijne
2012 r.
 
Polowanie "Sylwestrowe"
29.12.2012 r.
Polowanie "Noworoczne"
12.01.2013 r.
Polowanie dewizowe
styczeń 2013 r.
Przystrzeliwanie broni
Nowogard 13.04.2013 r.
 
Walne Zgromadzenie
27.04.2013 r.
Polowanie komercyjne na rogacze 2013 r. Polowanie dewizowe na rogacze 4-8.08.2013 Żniwa 10.08.2013 obwód 108 - Resko
 
 Polowanie na kaczki
17.08.2013 r.
Budowa magazynu - pasnika, obw.186 rej 9 Polowanie zbiorowe 26.10.2013 r. Polowanie hubertowskie listopad 2013 r.
 
Polowanie dewizowe listopad 2013 r. Polowanie zbiorowe
7.12.2013 r.
Polowanie zbiorowe
30.11.2013 r.
Polowanie dewizowe
grudzień 2013 r.
 
Polownie wigilijne
grudzień 2013 r.
Polowanie sylwestrowe
28.12.2013 r.
Polowanie dewizowe
styczeń 2014 r.
Przystrzeliwanie broni
Pucice 5.04.2014 r.
 
Walne Zgromadzenie
26.04.2014 r
Budowa ambon
sezon 2014/2015
grodzenia pól
sezon 2014/2015
Rogacze - 2014 r.
 
Grodzenie upraw
21.06.2014 r
Żniwa - 2014 r. Rogacze 2014 r.
obw.186 Dobrzany
Obchody 60-lecia
Ciemnik 16.08.2014 r.
 
 
 Polowania dewizowe wrzesień 2014 r. Polowanie dewizowe
październik 2014 r.
Polowanie Hubertowskie
2014
Polowanie dewizowe
17-20.12.2014 r.
 
Polowanie zbiorowe
29.11.2014 r.
Polowanie zbiorowe
6.12.2014 r.
Polowanie dewizowe 15-19.12.2014 r. Polowanie dewizowe
5-8.01.2015 r
 
Msza w Ciemniku
13.02.2015 r.
Naprawa urządzeń
łowieckich 2015 r.
Przystrzelenie broni
Pucice 2015 r.
Walne Zgromadzenie
25.04.2014
 
Sptkanie w przedszkolu
29.04.2015
Grodzenie upraw Budowa ambony
Gardzin 2015
Grodzenie upraw
 
Spotkanie integracyjne
Ciemnik 29.08.2015 r.
Dewizowe byki
2015.r.
Polowanie zbiorowe
17.10.2015 r.
Polowanie hubertowskie
07.11.2015 r.
 
Polowanie zbiorowe
14.11.2015 r.
Polowanie dewizowe
22-25.11.2015 r.
Polowanie zbiorowe 05.12.2015 r . Polowanie wigilijne
2015 r.
 
Polowanie zbioroew
27.12.2015 r.
Polowania dewizowe
5-8.01.2016 r.
Polowanie zbiorowe
16.01.2016 r.
Liczenia zwierzyny w dniach 13-14.02.2016
 
Prace gospodarcze
9.04.2016 r.
Walne Zgromadzenie
23.04.2016 r.
Budowa paśnika
2016
Wycieczka dzieci w Ciemniku 20.06.2016.r
 
Spotkanie integracyjno- dożynkowe - Ciemnik 13.08.2016 r.  Polowanie dewizowe indywidualne 2016 Dni Kultury Łowieckiej
24.09.2016 r.
Polowanie zbiorowe
08.10.2016 r.
 
Polowanie  hubertoskie 05.11.2016 Msza hubertowska
2016
Bal Hubertowski
19.11.2016 r.
Polowanie dewizowe
listopad 2016
 
Polowanie zbiorowe
26.11.2016 r.
Polowanie zbiorowe
3.12.2016 r.
Polowanie komercyjne
grudzień 2016 r.
Polowanie wigilijne
24.12.2016 r.
 
Polowanie sylwestrowe
2016
Polowania komercyjne styczeń 2017 r. Polowanie noworoczne
14.01.2017 r.
Akcja "wnyk"
22.1.2017 r.
 
Dokarmianie i zbieranie wnyków - luty 2017 r. Przystrzeliwanie broni
01.04.2017 r.
Walne Zgromadzenie
22.04.2017 r.
Porządkowanie terenu OPŁ
22.07.2017 r
 
Spotkanie integracyjne
19.08.2017 r.

Polowanie komercyjne
9-13.09.2017 r.
Dni Kultury Łowieckiej
23.09.2017 r.
Polowanie zbiorowe
14.10.2017 r.
 
Polowanie zbiorowe
28.10.2017 r.
Polowanie sylwestrowe
30.12.2017 r.
Polowanie na lisy
10.02.2018 r.
Walne Zgromadzenie
21.04.2018 r.
 
"Super Rogacz 2018"
20-22.07 2018 r.
Spotkanie integracyjne
Ciemnik 04.08.2018 r.
Polowanie dewizowe
6-15.09.2018 r.
Polowanie Hubertowskie
2018
 
Polowanie wigilijne
2018 r
Walne Zgromadzenie
Ciemnik  27,04.2019 r.
Wymiana dachu w OPŁ Ciemnik - Młyn Spotkanie integracyjno- dożynkowe Ciemnik 17.08.2019 r
 
Polowanie zbiorowe
19.10.2019 r. 
Polowanie Hubertowskie
9.11.2019 r.
Msza Hubertowska
10.11.2019 r.
Ogólnopolski Hubertus Dian 16.11.2019 r.
 
Zbiorówki 2019 Spotkanie z podopiecznymi DPS Spotkanie Caritas - dzieci z Ukrainy  Byki dewizowe 2021 r.
 
Polowania dew. zbior. sezon 2021/2022 Polowanie zbiorowe Resko-2021 r. Polowanie wigilijne
2021/2022 r.

 

 

 


Darz Bór,

Wróć na stronę główną